Vi tackar Anna och hennes projektgrupp för det fantastiskt gedigna arbete som de utfört. Nästa steg är nu att ta alla dessa resultat och skapa en plan för hur vi vill implementera Digitala möten på Lunds Universitet. Jag, Karna Norén, tar över som projektledare och LUs representant i REMM ,och jag genomför nu en förstudie med syfte att kvantifiera och förankra rekommendationerna framtagna i rapporten. Detta gör jag i samarbete med projektdeltagare och refernsgruppsdeltagare  som varit med i “Resfria möten” samt i dialog med UFLG och SamIT. Kontakta mig gärna om ni har funderingar på hur just ni vill ta detta vidare.

Jag kommer inte att vara aktiv på bloggen, men låter den ligga kvar så alla kan komma åt rapporten för “Resfria möten”

karna.noren@ldc.lu.se

Allmänt om projektet 0

Rapporten – projekt Resfria möten

Ta del av Rapporten för projekt Resfria möten vid Lunds universitet (PDF, nytt fönster)

Allmänt om projektet 0

Projektavslut

Igår den 5 september hade vi projektavslut med styrgrupp och projektgrupp.  Projektet har hållit tidsplan och budget och det finns goda förutsättningar för att det under hösten kommer startas upp ett nytt “Resfria möten”-projekt där implementering står i fokus. Detta projekt blir då med nya projektledare, styrgrupp och projektgrupp.

Allmänt om projektet 0

Mötesprotokoll från styrgruppsmöte

Protokoll från styrgruppsmötet den 24 maj 2018

Allmänt om projektet 0

Rapport – Resfria möten

Rapporten kommer du att hitta här i augusti, vid projektavslut. Välkommen åter.

Allmänt om projektet 2

Slutrapportering

Nu har projektet slutrapporterats till förvaltningschefen, Susanne Kristensson. Rapporten och trycksakerna, som presenterades och räcktes över till Susanne, har tagits fram med hjälp av intervjuer, lathundar, tester, referenspersoner, projektgrupp, styrgrupp samt korrekturläsare. Vi som har arbetat i projektet hoppas att de lösningar och rekommendationer som finns med kommer införas vid LU, för en stärkt digital möteskultur och ökade möjligheter för medarbetarna att hålla digitala möten.

Vi vill passa på att tacka alla som på något sätt bidragit till projektet!

Mvh, projektledare Anna Nilsson och kommunikatör Stefan Andersson

Allmänt om projektet 0

Mötesprotokoll från styrgruppsmöte

Protokoll_styrgruppsmöte_20180425

Allmänt om projektet 0

Förslag för implementering

Möten pågår för fullt med olika aktörer vid LU av digitala möten. Dessa samtal formar förslagen som projektet kommer presentera i en rapport i augusti.

Allmänt om projektet 0

SamIT

Idag har vi varit på ett SamIT-möte och presenterat projektet och hur våra tankar går kring förslag på teknik- och supportlösningar. Samtalet fortsätter under maj månad och kommer forma projektets förslag för teknik- och supportlösningar.

Allmänt om projektet 0

Mötesprotokoll från styrgruppsmöte

20180219_Mötesprotokoll_styrgruppsmöte

Allmänt om projektet 0